Metamorfose massage

Een helende, ontspannende en energetische massage.
Een metamorfose massage helpt je o.a. om weer goed in je eigen kracht te komen, om emoties/verlies te verwerken. De massage is goed voor mensen met de aandoening ADHD, autisme, spanningen, psychische klachten, onrust, slapeloosheid en hormonale klachten. Bij zwangere vrouwen is de werking van deze massage heel gunstig voor moeder en kind. Het is een massage van de voet, hand en hoofd.

Een metamorfose massage helpt je om in jezelf naar binnen te gaan en daar te ontdekken wie je ten diepste bent. Als je je kwaliteiten en talenten gaat ontdekken en je belemmeringen onder ogen kunt zien, kun je worden zoals je bedoeld bent. Metamorfose massage wil daarbij een hulpmiddel zijn.   Een liefdevolle aanraking – zonder oordeel en zonder verwachtingen – langs de reflexzones van de wervelkolom kan je in contact brengen met de mogelijkheden die in je aanwezig zijn.

Hoe ziet een behandeling er uit:

De energie die door en om je wervelkolom stroomt, volgt de aanraking van het reflexgebied van je wervelkolom. En zo word je uitgenodigd om met je aandacht daar naar toe te gaan.
Robert St. John (1914-1996) die de metamorfose massage ontwikkelde, ontdekte dat hier de herinneringen liggen aan de tijd voordat je geboren werd. Hij noemde zijn ontdekking dan ook prenataal therapie. In deze prenatale periode werd de basis gelegd voor je talenten, je kwaliteiten en voor de belemmeringen die je ervan weerhouden te zijn zoals je bedoeld bent te zijn. Door vanuit liefdevolle aandacht te kijken naar wie je ten diepste bent en naar wat je tegenhoudt om zo te zijn, komt een bewustwordings-proces op gang waarin blokkades losgelaten worden en levenskracht en levensvreugde een plaats krijgen.
Gaston Saint-Pierre, een leerling van Robert St. John die wereldwijd workshops gaf, noemde de behandeling van het prenatale patroon ‘metamophic technique’, wat in het nederlands met metamorfose massage vertaald werd.
Bij een
metamorfose massage gaat de behandelaar met zijn vingers langs de benige lijn aan de binnenkant van de voet, van de bovenste hoek van de nagel van de grote teen tot aan de bovenkant van het hielbeen en weer terug. Ook aan de lijn die over de wreef loopt, wordt aandacht besteed. Op de handen wordt dezelfde behandeling toegepast. De prenatale lijn op het hoofd loopt vanaf het ‘kuiltje midden op het hoofd (fontanel) tot aan het ‘kuiltje’ in de nek. Ook wordt aandacht besteed aan de onderrand van de schedel en aan de benige rand achter het oor tot boven de oorschelp.
Ga naar: www.youtube.com/watch?v=lVJAIab1GFE en www.youtube.com/watch?v=AqliGMBX8SE voor filmpjes.